Durant aques mes de març de 2012, aprofitant la jornada de portes oberts a l’escola donarem a conèixer el nou blog de l’AFA que em creat com a eina de comunicació entre les famílies dels nostres fills. Esperem que serveixi tant de informació com de zona de sugeriments, noves idees, etc per tal de fer una escola millor.

Anuncios