Com cada any, durant aquest mes de Maig es duran a terme les fotos dels grups dels alumnes per tal que tingueu un record del grup de classe. Aquest any està previst que es realitzin al llarg dels dies 23, 24 i 25 de maig.