Aportació de Tati Cortes i Marco
Psicopedagoga i mestra d’educació especial del CEIP Puig de les Cadiretes. (http://educacioespecialpuigdelescadiretes.blogspot.com)

Sempre va bé tenir a l’abast alguna eina que pugui ajudar als nostres fills a obtenir més bons resultats.

Les tècniques d’estudi són aquells recursos personals que cada alumne s’ha de buscar per tal de gaudir d’un bon aprenentatge.

Moltes vegades ens pensem que hem estat molta estona estudiant i que ja “ens ho sabem” però no és així ja que la tècnica d’estudi que hem utilitzat potser  no són les que més ens convenen i d’aquesta manera tenim la sensació d’haver perdut molt el temps o de no haver-lo aprofitat suficient.

La tasca d’estudiar, com més organitzada estigui, menys esforç requereix i més rendiment en podem tenir, i estudiar requereix una adquisició d’hàbits que s’han d’aprendre successivament.

A continuació us en fem un resum:

  • Hàbits de vida saludables:

–          Alimentació (menjar sa  i incorporar productes amb calci)

–          Hàbits de descans (anar a dormir sempre a la mateixa hora i dormir 8 hores)

–          Estudiar en un lloc tranquil i resoldre les preocupacions abans d’estudiar.

  • Cada persona ha de trobar el seu mètode personal d’estudi, per a fer-ho ha de comptar amb una bona planificació. Algunes idees claus per a la planificació diària són:

-L’estudi, com a qualsevol feina, ha de ser planificat convenientment
per a que sigui eficaç.
-Amb una bona planificació s’aprèn millor i en menys temps.
– En la vida s’ha d’assignar un temps a cada cosa. ´
-S’ha de determinar el temps disponible per a l’estudi.
-S’ha de distribuir el temps segons la seva dificultat o importància de
la tasca.
-S’ha de reservar un temps per als amics i altres activitats.

  • La lectura  

1. És molt interessant tenir una primera presa de contacte amb conjunt del material que estudiarem, és a dir, fer una PRE-LECTURA
2. Es requereix concentració, és a dir, una atenció especial en aquesta activitat.
3. Cal tenir clars els objectius, perquè així donem a la lectura una intenció determinada.
4. És recomanable utilitzar ajudes visuals, perquè està demostrat que les imatges visuals es retenen a la memòria més fàcilment.
5. S’ha de repassar sempre la lectura per verificar si acompleix els nostres objectius inicials.
6. La millor manera de retenir allò que hem llegit és expressar-ho mentalment o per escrit amb les nostres paraules.)

  • El subratllat

Subratllar. Es defineix com destacar el més important d’un escrit, aconseguint una síntesi de les idees principals i secundàries per a facilitar el seu estudi.

Perquè s’ha de subratllar?
· S’estalvia molt de temps i s’eviten distraccions.
· Fa l’estudi actiu.
· Facilita la comprensió.
· Ajuda a l’esquema per que permet sintetitzar molt bé

Com s’ha de subratllar?
· Amb una línia per sota de les frases
· Encerclant les paraules.
· Assenyalant amb una línea al marge.
· Amb retoladors fluorescents.

Què s’ha de subratllar?
· Les idees principals, les secundaries, les dates, dades i noms importants i els termes tècnics. ´
· Les respostes a les possibles preguntes.

Quan s’ha de subratllar?
· Després d’haver llegit detingudament cada paràgraf.

Per tant, per subratllar correctament haurem de fer els següents passos…
-Una prelectura
-Una lectura comprensiva
-Notes marginals
-Subratllar

Adjuntem un link molt interessant on podeu dur a la pràctica els consells i recomenacions que us acabem de mencionar.

http://www.xtec.cat/~jcruz/t_estudi/ 

Si teniu algun dubte no dubteu en consultar i enviar un mail i us el resoldrem.

Anuncios