Benvolgudes famílies,

Per la present i com a President de l’Associació, em plau convocar-vos a la reunió que tindrà lloc el dia 19 d’octubre de 2012 (divendres), a les 21:45 hores en 1ª convocatòria i a les 22:00 h en 2ª convocatòria, a l’aula d’acollida matinal de l’Escola Puig de les Cadiretes (accés directe des del c. Amical de Mauthausen), per celebrar l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIO DE FAMILIARS D’ALUMNES amb el següent ordre del dia:

-Lectura i aprovació acta Assemblea anterior.

-Lectura i aprovació de l’Estat de Comptes 2011/2012.

-Baixa de membres de la Junta, aprovació dels nous membres i renovació de la nova Junta.

-Informe de la Junta:

.Activitats extraescolars.

.Viatge de final de curs de 6è.

.Projectes per aquest curs.

-Suggeriments i preguntes.

Donada la importància que donem des de la Junta a la vostra opinió, necessitats i desitjos de vostès i els vostres fills, us preguem d’assistir personalment a la reunió. Tanmateix, si us es impossible de venir podeu donar la vostra representació a un altre associat de l’AFA.

Rebeu una cordial salutació,

El President de l’AFA.

Anuncios