Us informem de que pels alumnes que utilitzin el menjador de forma eventual, hi ha dues opcions pel pagament dels tiquets:

1-      Comprar els tiquets al servei Bon Dia els dilluns i els dimecres de 8 a 8:50 i posar el tiquet a la carpeta viatgera o a l’agenda el dia que l’alumne es quedi a dinar.

2-      Pagar a través de rebut domiciliat. Si utilitzeu aquesta opció heu d’omplir el full d’inscripció al menjador (Full inscripcio menjador), on posa “Observacions” hi poseu EVENTUAL i entregueu aquest full al tutor/a. Cada vegada que l’alumne es quedi al menjador poseu una nota a la carpeta/agenda i a final de mes us cobraran a través d’un rebut pel banc l’import corresponent a totes les vegades que hàgiu fet ús del menjador.

Anuncios