Aportació de Tati Cortes i Marco. Psicopedagoga i mestra d’educació especial del CEIP Puig de les Cadiretes.

El problema de l’agresivitat  infantil es un dels  trastorns que més invaliden a pares i mestres  juntament amb  la desobediència.

Un buen pronòstic  a temps millora sempre una conducta anòmala que habitualment sol ser l’origen d’altres  patologíes psicológiques en l’edad adulta. Un comportament  excessivament agressiu en la infància sino es tracta derivará probablemente  en fracas escolar  i en conducta antisocial en la adolescència, perrque  principalmente son nens amb  dificultats per socializarse i adaptar-se al seu propi ambient.

El comportament  agressiu complica les relacions socials que van establint al llarg del seu desenvolupament i  dificulta per tant la seva  correcta integració en qualsevol ambient.

¿QUÈ ENTENEM PER “AGRESSIVITAT INFANTIL”?

Parlem d’agressivitat quan provoquem mal a una persona o objecte . La conducta agressiva és intencionada i el dany pot ser físic o psíquic . En el cas dels nens l’agressivitat es presenta generalment en forma directa ja sigui en forma d’acte violent físic ( cops de peu , empentes , . ) com verbal ( insults , paraulotes , … ) …………

Llegir tot l’article: “Dubtes i mites sobrre l’agresivitat infantil”