Aportació de Tati Cortes i Marco. Psicopedagoga i mestra d’educació especial del CEIP Puig de les Cadiretes.

Molts de vosaltres haureu sentit a parlar de la logopèdia, però en molts casos aquesta paraula és desconeguda o distorsionada.

Val la pena la lectura d’aquest post ja que us ajudarà a detectar alguna irregularitat, si hi és, en la parla del vostre fill o filla.

Cal detectar aquests errors com més aviat millor per tal que no perjudiquin a l’aprenentatge de la lecto-escriptura i poder-los corregir de forma més amena que no quan els alumnes ja són més grans.

Si detecteu alguna dificultat en el llenguatge o a la parla del vostre fill, cal avisar a la mestra per tal que en faci una derivació i se’n pugui fer una exploració acurada i un tractament precoç.

Què és la Logopèdia?

La logopèdia és la disciplina que avalua, diagnostica i tracta els problemes relacionats amb el llenguatge oral i escrit, la parla, la veu i la deglució

Què és el retard de la parla?

El retard de la parla és el trastorn que es manifesta en l’adquisició de la parla. Els infants que pateixen aquest trastorn presenten dificultats a l´hora d´articular sons que la majoria de nens de la seva edat ja articulen correctament. El fet de no articular algun so o articular-lo de manera incorrecta a l´edat pertinent és el que coneixem com a dislàlia……….

Llegir tot l’article: “La logopèdia”

Anuncios