Aportació de Tati Cortes i Marco. Psicopedagoga i mestra d’educació especial de l’escola Puig de les Cadiretes.

La televisió, com mitjà de comunicació social, es considera un dels mitjans més importants per al desenvolupament de la formació i la cultura de les persones, de la democràcia i de la defensa dels estats democràtics de dret. La formació de la personalitat en la infància està influenciada, entre altres factors, pel mitjà on es desenvolupa el nen.

Un d’aquests mitjans, cada dia de major difusió, és la televisió, en la qual diàriament apareixen nombroses imatges i sons (dibuixos animats, programes de notícies, reportatges, cinema, telefilmes, anuncis, retransmissions esportives, concursos, telenovelas, programes d’humor, reality shows, etc.), els quals generalment són vists pels nens, en la majoria d’ocasions, sense intervenció de persona alguna de la família, el que repercuteix, no sempre favorablement, sobre el desenvolupament de la seva personalitat i pautes de comportament.

L’exposició dels nens, de formació indiscriminada, a les emissions televisives durant períodes més o menys llargs repetits planteja nombroses qüestions de summe interès.

Llegir tot l’article: “LA INFLUÈNCIA DE LA TELEVISIÓ EN ELS INFANTS

Anuncios