Qui som?

Som els pares i mares de l’Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera, associats per col·laborar en l’educació dels nostres fills.
Aquesta Associació va començar a treballar per la futura escola al 2008-2009 i es va constituir al curs 2009-2010 coincidint amb la inaguració i posada en servei del que avui coneixem com a CEIP Puig de les Cadiretes. Des de llavors ha vingut contribuint, en la mida de les seves possibilitats, a la millora de l’educació dels alumnes del centre.

Són membres d’aquesta Associació totes aquelles famílies que fan efectiva l’aportació de la quota del curs vigent.

Per què hem format una associació?

 • Per canalitzar millor els esforços de tots i els recursos disponibles
 • Per aconseguir millores en tots els nivells
 • Per dinamitzar i participar en la vida de l’escola
 • Per coordinar millor les activitats que duem a terme

Què volem?

Els Objectius d’aquesta Associació són, entre d’altres:

 • Recolzar el funcionament de l’escola donant suport al seu equip directiu.
 • Ajudar en tot el possible per a la bona gestió del centre, assumint conjuntament amb la direcció les responsabilitats que queden fora de l’àmbit lectiu.
 • Recollir les inquietuds i necessitats dels pares i transmetre’ls a qui correspongui: la direcció de l’escola, el consell escolar, l’Ajuntament, el departament d’Educació, etc.
 • Reforçar o refermar la feina educativa dels pares a través d’activitats destinades als nostres fills o directament als pares i mares.
 • Cooperar en les activitats educatives del Centre.
 • Organitzar les activitats extraescolars que realitzen els alumnes del centre.
 • Ajudar al finançament d’aquelles activitats o equipaments que el centre necessita.

També col.labora amb l’escola en activitats pròpies d’aquesta com són:

CASTANYADA (OCTUBRE)
SANT ANTONI  (GENER)
PORTES OBERTES
SANT JORDI ( 23 D’ABRIL)
FESTA DEL PEDAL ( ULTIM DIVENDRES LECTIU DE JUNY)
 

Funcionament de l’AFA

Tal i com ho demanen els estatuts, la Junta de l’AFA està formada per un president, un secretari, un tresorer i un nombre de vocals. Però això no vol dir que sigui la única via per col.laborar amb l’AFA, ja que sense les aportacions econòmiques anuals de les famílies no seria possible realitzar moltes de les tasques que es duen a terme. Col.laborar amb l’AFA, és col.laborar en la millora de l’educació dels teus fills.

Història

L’activitat de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Puig de les Cadiretes s’inicià mesos abans de l’entrada en funcionament del centre, el dia 1 de setembre de 2009.Com es va fundar l’AFA?

El mes de febrer de 2009 el Sr. Josep Gifre Ribas, inspector del Departament d’’Educació, organitzà la primera reunió conjunta dels membres de la junta de l’AMPA del col•legi Ntra. Sra. del Carme i l’equip directiu de l’escola de nova creació, amb l’objectiu de cohesionar els dos sectors que impulsarien la planificació dels serveis essencials del centre, a fi d’afavorir el traspàs de la comunitat educativa d’un centre de l’àmbit concertat al públic.
A partir d’aquell moment les reunions se succeïren amb una periodicitat mensual, amb la finalitat de sumar esforços per a l’organització dels serveis del menjador escolar, l’aula d’acollida matinal, l’aula d’acollida del migdia, la venda de llibres de text i material escolar, activitats extraescolars, … Per altra banda es dissenyà la bata per als alumnes d’educació infantil i cicle inicial i, el xandall per a la pràctica de la psicomotricitat i l’educació física.
El mes d’abril de 2009 l’AFA sol•licità per primera vegada al Departament d’Educació subvenció per a l’aula d’acollida matinal curs 2009-2010, amb la intenció d’oferir un servei fonamental que facilita la conciliació de la vida familiar i laboral dels membres de la comunitat educativa del centre.
El mes de maig de 2009 els alumnes d’educació primària del col•legi Ntra. Sra. del Carme participaren en un concurs per al disseny del logotip de l’escola de nova creació, amb l’objectiu d’incorporar-lo a les bates i xandalls del centre del qual en serien ben aviat alumnes.
El mes de juny de 2009 la junta de l’AFA sol•licità al director dels Serveis Territorials d’Educació una reunió per explicar a les famílies del col•legi Ntra. Sra. del Carme les característiques de la nova escola i el procés de traspàs a una comunitat educativa d’àmbit públic.
El mes de juliol de 2009 l’AFA sol•licità per primera vegada a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera subvenció per a la contractació del servei de psicopedagogia, amb la finalitat d’oferir als alumnes de 1r, 2n i 3r nivell d’educació primària un suport imprescindible per a l’aprenentatge de la lectura i escriptura.
El mes d’agost de 2009 l’AFA traslladà a l’escola de nova creació l’equipament informàtic i mobiliari propietat de l’AMPA del col•legi Ntra. Sra. del Carme.
El dia 12 de setembre de 2009, primer dia d’activitat lectiva del centre, entraren en funcionament tots els serveis essencials del centre amb total normalitat.
A partir del mes de novembre de 2009, assolit amb èxit l’objectiu marcat pels dos sectors de la comunitat educativa responsables de la planificació dels serveis del centre, les reunions mensuals de la junta de l’AFA es desenvolupen únicament amb la presència dels seus membres, per a garantir la independència de gestió dels recursos de l’entitat. De forma periòdica, el president de l’AFA es coordina amb la directora del centre.
La junta de l’AFA està molt atenta a les necessitats de l’escola per a contribuir al bon funcionament, mitjançant la gestió dels serveis i els recursos de l’entitat de forma rigorosa i eficient. Recursos que procedeixen de les subvencions de les administracions públiques, les quotes dels associats/des i els beneficis d’alguna celebració.
És rellevant el fet de què l’AFA ha comptat en el seus inicis en el centre de nova creació, d’un romanent considerable procedent de l’AMPA del col•legi Ntra. Sra. del Carme que finalitzà la seva activitat com a centre educatiu el 30 de juny de 2009. Cal esmentar també per la seva importància l’aportació d’equipament informàtic i mobiliari propietat de l’AMPA del col•legi esmentat.


Anuncios